Un viaje planetario hacia el maravilloso mundo de la depuración del agua


ME GUSTARÍA USAR LAS AGUAS RESIDUALES DE MI PLANETA PARA: Gustariame acadar un circuito interno en todas as casas , de tal maneira que cada casa puidera ter auga limpa a través dun proceso de depuración , enerxia para o consumo diario e un aforro na cantidade de auga gastada

Clara Chamadoira Garcia (VIGO - España)