Un viaje planetario hacia el maravilloso mundo de la depuración del agua


ME GUSTARÍA USAR LAS AGUAS RESIDUALES DE MI PLANETA PARA: M'agradaria que l'aigua que es pugui resiclar,donarla a tothom del món que no pot veuren i així farem un bon us amb l' aigua i tothom podra gaudir de l'aigua.

ARNAU VICENTE POLINARIO (ANGLÈS - España)