Un viaje planetario hacia el maravilloso mundo de la depuración del agua


ME GUSTARÍA USAR LAS AGUAS RESIDUALES DE MI PLANETA PARA: M'AGRADARIA QUE LES AIGÜES DEPURADES S'UTILITZESSIN PER A TOTES LES COSES D'ÚS COMÚ, COM REGAR PLANTES NETEJA, INDÚSTRIES ETC ... I NO TENIR QUE UTILITZAR L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ, JA QUE AQUEST AIGUA PODRA escassejar.

noa boscana peña (LLUCMAJOR - España)